La Cursa


 

Cursa de 5 Km


Informació general5
Distància (km)

2
voltes x 2,5 km

50
Desnivell positiu (m.)

100
% Asfalt
 

Caminada de 2,5 Km


Informació general2,5
Distància (km)

1
voltes x 2,5 km

25
Desnivell positiu (m.)

100
% Asfalt

RecorregutLa cursa es realitzarà dins de l’àmbit del Districte de Les Corts a la zona de La Maternitat i Sant Ramon.

Els carrer afectats són:


Av. Joan XXIII – Carrer de Menendez i Pelayo – Carrer de Martí i Franqués – Carrer de Baldiri Reixac – Carrer d’Adolf Florensa – Lateral Diagonal – Carrer de Pascual i Vila – Carrer de Pau Gargallo – Carrer de Martí i Franqués – Lateral Diagonal – Facultat de Farmàcia. En els carrers de Joan XXII i Avinguda Diagonal l’itinerari de la cursa transcorrerà per la vorera degudament senyalitzada amb cinta.

La Cursa


Història

El Col·legi Major Penyafort-Montserrat és un centre de la Universitat de Barcelona que proporciona residència als estudiants i professors universitaris i en promou la formació cultural, professional, científica i cívica des del curs 1963-1964. Al llarg d’aquests anys el Col·legi ha afavorit la formació integral dels universitaris en les dimensions científica i tècnica, social, cultural, artística i esportiva.

Fa cinc anys, amb motiu de la celebració dels 50 anys de la inauguració del Col·legi Major Penyafort-Montserrat, es va organitzar una exposició que recollia els documents, els relats i les imatges que han omplert el Col·legi durant tot aquest temps. En el marc d’aquesta celebració, es va organitzar la primera cursa al voltant del Penyafort que va agrupar a col·legials, antics col·legials i amics.


Seguretat i responsabilitatEn el disseny i traçat de la cursa, es te en compte la zona per on transcorre la cursa i el seu possible impacte en el trànsit i mediambiental. Per aquests motius es prenen les següents mesures:

  • L’organització de la cursa disposarà d’una ambulància amb SVB (Suport Vital Bàsic).

  • L’itinerari de la cursa transcorre per carrers poc transitats, evitant les cruïlles perilloses i les zones de més trànsit.

  • En els carrers Joan XXII i Diagonal l’itinerari de la cursa transcorrerà per la vorera degudament senyalitzada amb cinta.

  • Totes les cruïlles disposaran de controls, correctament identificats, per vetllar del correcte desenllaç de la cursa i ajudar en el control de pas de vehicles.

  • L’avituallament es col·loca en les pròpies instal·lacions per evitar encara més l’ocupació de la via pública i facilitar la posterior neteja de l’espai públic utilitzat. No es permetrà l’ús de gots, ampolles fora de la zona d’avituallament.

  • El recorregut se senyalitzarà mitjanant cinta plàstica i cartells.

  • Als carrers afectats per la cursa el trànsit quedarà restringit. L’accés als carrer estarà tallat amb tanques i controlat per voluntaris.

  • Un cop finalitzada la cursa, es recullen tots els avituallaments i els elements de senyalització.

  • Tots els participants obligatòriament han de disposar de l’assegurança d’accidents esportius, en cas contrari, l’organització li facilitarà una de temporal quan realitzi la seva inscripció.

  • La cursa compta amb un equip i vehicle escombra que realitza la cursa en la última posició per tal d’assegurar que tots els participants arriben amb bon estat al final de la cursa.